Ponta îi exclude în mod stalinist pe Geoană, Şova şi Vanghelie din PSD

27 noiembrie 2014

Dacă vi se pare că titlul este cam dur, să aruncăm o privire pe statutul PSD, document care ar trebui să stabilească modul de funcţionare al acestui partid care se declară democratic. Articolul 27 alineatul 4 ne înştiinţează că „excluderea din partid se hotărăşte în conformitate cu prevederile statutare” iar articolul 31 detaliază aceste prevederi. Citez:

 „ARTICOLUL 31

Membrilor Partidului Social Democrat care au săvârşit abateride la prevederile Statutului ori care prin activitatea saucomportamentul lor aduc prejudicii partidului li se aplică, înfuncţie de gravitatea acestora, una din următoarele sancţiuni:
a) avertisment, sancţiune pentru membrul de partid adoptată de către Biroul organizaţiei locale din care face parte sau sancţiune pentru membrul de partid
care ocupă o funcţie în cadrul organelor de conducereale partidului de la toate nivelurile, adoptată de organul de conducere respectiv;
b) suspendare pe timp limitat din funcţia pe care o deţine în cadrul unui organ de conducere a partidului, sancţiune propusă de organul de conducere din care
face parte şi aprobată prin hotărâre a conducerii ierarhic superioară;
c) retragerea sprijinului politic, permanent sau temporar, pentru funcţiile de parlamentar, europarlamentar, preşedinte al Consiliului Judeţean Administrativ,
primar, viceprimar, precum şi pentru funcţiile numite în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale, pentru care a beneficiat de susţinerea politică
a partidului, sancţiune propusă de Biroul organizaţiei locale din care face parte şi aprobată prin hotărâre a Biroului Permanent Naţional al partidului sau propusă de Biroul Permanent Naţional şi aprobată prin hotărâre a Comitetului Executiv Naţional, în situaţii excepţionale. Sancţiunea de retragere a sprijinului politic pentru consilierii judeţeni şi consilierii locali se hotărăşte de către Biroul Permanent al organizaţiei judeţene sau al organizaţiei municipiului Bucureşti, după caz;
d) excludere, sancţiune aplicată membrului de partid prin hotărâre a Biroului organizaţiei locale din care acesta face parte. Membrul de partid care deţine o funcţie
în cadrul organelor de conducere ale partidului de la nivelul organizaţiei PSD de pe raza teritorială a secţiei de votare, precum şi de la nivelul organizaţiei locale poate fi exclus, la propunerea organului de conducere din care face parte, de către organul de conducere ierarhic superior;
e) suspendarea pe o perioada de 6-12 luni din calitatea de membru al partidului.”
 După cum se poate lesne observa, statutul PSD cuprinde, cum este şi firesc, câteva sancţiuni mai blânde, care să poată fi folosite înainte de a se ajunge la excludere: avertismentul, suspendarea din funcţiile de conducere deţinute în partid, suspendarea pentru 6-12 luni din calitatea de membru PSD. În mod normal, un partid democratic ar trebui să voteze direct excluderea doar în cazul celor care au mai fost sancţionaţi în trecut cu pedepsele mai blânde prevăzute de statut, dar care nu au înţeles nimic din asta şi au continuat să comită abateri de la statut sau să aducă prejudicii respectivei formaţiuni politice. Eventual s-ar putea merge direct la excludere în cazul celor condamnaţi definitiv pentru infracţiuni care aduc atingere imaginii partidului, cum ar fi de pildă corupţia.

  Neţinând cont de aceste considerente, Ponta a cerut şi a obţinut, în cel mai stalinist mod cu putinţă, direct  excluderea lui Geoană, Şova şi Vanghelie, pe baza unor „argumente” de care s-ar fi jenat până şi organizatorii unei şedinţe de demascare a „duşmanilor poporului” din anii ’50:”Uneori e nevoie de decizii radicale şi e nevoie ca să rămâi în echipă cu cei care au un proiect comun cu tine. […] Cei optzeci de colegi care au votat pentru [ excluderea celor 3 – nota mea] , au considerat că este un moment în care fiecare trebuie să meargă pe drumul lui”

Pare incredibil, dar asta este Citește restul acestei intrări »